Excessief lenen bij de in vastgoed beleggende aandeelhouder

2023 het uur U!

In 2023 treedt naar verwachting de voorgestelde wetgeving inzake excessief lenen in werking. Bij de aandeelhouder die aan het einde van het kalenderjaar meer dan € 500.000 van zijn BV heeft geleend, wordt voor het meerdere aangenomen dat men fictief gezien dividend heeft uitgekeerd waarover natuurlijk afgerekend dient te worden.

Bent u ook zo’n aandeelhouder die met een forse lening van de BV in privé aan het beleggen is in onroerend goed? Zo ja, dan zijn er een aantal opties voorhanden.

Optie 1
Het onroerend goed in privé wordt tegen marktwaarde aan de BV verkocht. Nadeel is dat er over de marktwaarde 8% overdrachtsbelasting moet worden betaald. Daarnaast moet de BV over voldoende middelen beschikken of deze aankoop extern kunnen financieren.

Optie 2
De schulden aan de BV zouden kunnen worden afgelost met dividenduitkeringen.

Optie 3
De bestaande leningen zouden kunnen worden overgesloten naar een externe hypotheekverstrekker. De rente zal iets hoger liggen dan bij de BV. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van het soort onroerend goed. Voordeel is dat de BV weer kan beschikken over middelen waarover weer rendement kan worden behaald.

Optie 4
U kunt de situatie ook ongewijzigd laten met als gevolg dat u moet aflossen over de excessieve schuld.

Het is onmogelijk om in dit artikel alle voor- en nadelen te bespreken. Ook de verschillen in het uiteindelijk netto vermogen zijn substantieel. Ons dringend advies is om dit met uw accountant te bespreken en door te rekenen. Maakt u de keuze om extern te gaan financieren, dan kan HEMERA Finance samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Tom Bloemheuvel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *