Privacyverklaring

INLEIDING

In dit beleid leggen we uit hoe HEMERA Finance omgaat met de persoonlijke gegevens die HEMERA Finance verzamelt. U leest hoe HEMERA Finance ze verzamelt, welke gegevens HEMERA Finance voor hoe lang bewaart, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring kan soms worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving. U wordt dan ook aangeraden met regelmaat deze verklaring te lezen.

HEMERA Finance neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. HEMERA Finance zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. HEMERA Finance verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. HEMERA Finance

Coöperatie HEMERA Finance U.A. is het bedrijf van Erwin Bouwmeester, Tom Bloemheuvel en Erik Braam, gevestigd op de Meander 251, 6825 MC te Arnhem. Het bedrijf richt zich op financieel advies. Dit gebeurt voornamelijk aan ondernemers, DGA’s en particulieren.

Onze website is gericht op het toelichten van onze werkzaamheden en is een platform ter informatie. HEMERA Finance verstuurt ook blogs, nieuwsbrieven en andere informatie om u te informeren.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door HEMERA Finance worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen daaromtrent kunt aangeven. Deze informatie vindt u in deze privacyverklaring. Laat ons gerust weten als u iets wilt wijzigen in de manier waarop HEMERA Finance uw gegevens gebruikt: info@hemera-finance.nl.

2. DOEL GEGEVENS

HEMERA Finance verzamelt uw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hier toegelicht:

 • Het versturen van nieuwsbrieven: HEMERA Finance verstuurt met regelmaat een nieuwsbrief. Doel van de nieuwsbrief is kennis delen en promotie van onze bedrijfsactiviteiten. Uw voor- en achternaam worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website en het kan zijn dat u wordt gevraagd u aan te melden.
 • Het opnemen van contact: uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met HEMERA Finance via de website. In dit formulier zullen alleen de benodigde gegevens worden gevraagd zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Analytics: HEMERA Finance gebruikt alleen technische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

HEMERA Finance beschouwt de volgende handelingen als het verlenen van toestemming:

 • overhandigen visitekaartje;
 • verzoek tot informatie;
 • aanmaak van een account;
 • offerte aanvraag;
 • uitvoering van een opdracht;
 • aanmelden voor de nieuwsbrief;
 • toestemming voor gebruik van gegevens per email.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

HEMERA Finance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

3. ONTVANGERS

De gegevens die HEMERA Finance ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

 • Mailchimp: de nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam en achternaam (dat wat u zelf heeft ingevuld op onze website) automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Vimexx: de e-mail van HEMERA Finance wordt gehost bij Vimexx. Als u contact opneemt via de contactpagina of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx.


4. SOCIAL MEDIA

HEMERA Finance wil het u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacyverklaringen van de Social Media platforms waarvan u een button vindt op onze site om te weten hoe zij omgaan met privacy.

5. LINKS

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een site buiten HEMERA Finance om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst HEMERA Finance hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

6. OPSLAG PERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HEMERA Finance, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: uw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@hemera-finance.nl.
 • Contact opnemen: op het moment dat u contact opneemt met HEMERA Finance via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vier jaar terug bewaard.
 • Analytics: de gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, e-mailadres of IP-adres. Deze gegevens worden voor 14 maanden bewaard binnen Google Analytics.


7. BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door HEMERA Finance worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar HEMERA Finance. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van HEMERA Finance privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

8. UW RECHTEN

 • Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij HEMERA Finance worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HEMERA Finance. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie: kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door HEMERA Finance. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief.
 • Recht op wissen van gegevens: wilt u niet langer dat uw gegevens bij HEMERA Finance zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat HEMERA Finance niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): wilt u niet dat HEMERA Finance uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@hemera-finance.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


9. ONZE PLICHTEN

HEMERA Finance verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk op grond van een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van HEMERA Finance via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan HEMERA Finance de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met HEMERA Finance met anderen te delen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hemera-finance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HEMERA FINANCE behoudt zich het recht voor uw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HEMERA Finance dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HEMERA Finance te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Bedankt voor uw vertrouwen! Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Coöperatie HEMERA Finance U.A. | info@hemera-finance.nl | Meander 251 | 6825 MC | ARNHEM | 026-2022166