Private financieringen

Het organiseren van private financieringen is het belangrijkste onderdeel van wat HEMERA Finance doet. Wij voorzien mensen met een vastgoed gerelateerde kredietbehoefte die in eerste instantie niet bij een reguliere financier terecht kunnen, van creatieve financiële oplossingen om het onmogelijke mogelijk te maken.

Om dit te kunnen doen maken wij gebruik van ons netwerk bestaande uit vermogende particulieren/ vermogende ondernemers. Wij kunnen leningen organiseren die verder gaan dan die van de reguliere financiers. Er kan tot maximaal 75% van de waarde worden gefinancierd. Dit maximum wordt per object vastgesteld.

De leningen die wij organiseren hebben een gemiddelde looptijd van twee jaar. Na deze looptijd bestaat de mogelijkheid om te verlengen, of de lening, indien dan wel mogelijk, onder te brengen bij een reguliere financier. Ook hierin begeleiden wij u graag.

Werkwijze

  1. Intake/kennismaking geldnemer
  2. Verzamelen informatie en beoordelen
  3. Informatie-memorandum schrijven
  4. Benaderen investeerders
  5. Geïnteresseerde investeerder(s) voorzien van onderliggende stukken
  6. Geldnemer en investeerder(s) komen tot een overeenkomst
  7. Leningsovereenkomst opstellen en digitaal ondertekenen
  8. Passeren hypotheekakte bij notaris