"Investeer vandaag in de dag van morgen"

Indien u met uw financieringsbehoefte niet bij een reguliere geldverstrekker terecht kunt. 

We kennen de weg, de regels en de juiste partijen voor een passende financiering.

Creatieve oplossingen die reguliere financiers niet bieden.

Wij beoordelen proposities op:

  • zekerheden
  • betaalbaarheid
  • moraliteit

Wij bieden onze investeerders:

  • netto rendement tussen de 5,5% en 8,0%
  • transparantie
  • hypothecaire zekerheid

Wij bieden onze geldnemers:

  • binnen vijf werkdagen duidelijkheid 
  • geen verborgen fees
  • optimale begeleiding

HEMERA Finance

Coöperatie HEMERA Finance UA is een samenwerkingsplatform van waaruit zelfstandig werkende adviseurs kennis en kunde bundelen.

Sinds 2019 helpen wij u op het gebied van kortlopende vastgoed gerelateerde financieringen in de vorm van een private financiering, een vastgoedfinanciering of een overbruggingsfinanciering. Nu een kleine 5 jaar verder hebben we bijna 100 proposities succesvol afgerond.

HEMERA Finance brengt geldnemers en geldgevers samen. Dit doen we snel en transparant. Voor de geldnemer is er binnen enkele dagen duidelijkheid over de haalbaarheid, de voorwaarden en condities van de gevraagde financiering. De partij die het geld uitleent aan de geldnemer ontvangt een uitstekend netto rendement waarbij het risico wordt afgedekt middels een eerste recht van hypotheek, hoofdelijke aansprakelijkheid en eventueel verpanding huurpenningen. HEMERA Finance doet niet het beheer van de verstrekte leningen. Mochten er, nadat de bemiddeling tot stand is gekomen en de hypotheekakte is gepasseerd, nog vragen zijn, dan blijven we bereikbaar voor alle partijen.